Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Actueel
Terug naar overzicht

Muziek(groepen) in de kerk: hoe staat het ermee?

Beste gemeenteleden, elke zondag zingen we met elkaar in onze diensten onder de begeleiding van diverse gemeenteleden. We willen jullie bijpraten over de gang van zaken in de afgelopen tijd.

Vooraf

Voor de begeleiding van de diensten hebben we iedere zondag mensen nodig die zich willen inzetten om de samenzang van verschillende liedtypen te begeleiden. Daar komt bij dat het aantal organisten terugloopt. Die beide factoren maakten dat we enkele jaren geleden zijn gestart met de muziekgroepen in de ochtenddienst. Voor de startende muziekgroepen kwam professionele ondersteuning van Steven Faber en Ilona Treuren. Een bijkomend voordeel van deze ontwikkeling bleek dat er veel gemeenteleden zijn gaan meedoen, die daardoor extra betrokken zijn bij de inhoud van de diensten.

Groepen

U heeft het vast gezien: sinds dit seizoen zijn de groepen veranderd. We hebben het aantal personen, de kwaliteiten en de instrumenten wat beter afgestemd. Verder was er nog groep 5 als kweekvijvergroep. Die groep is nu, waar mogelijk, verspreid over de andere groepen. De wisseling in de groepen is soms wel even wennen, maar lijkt ook energie te geven.

Auditie

Diverse mensen hebben zich ook aangemeld voor een muziekgroep. De gang van zaken is dat ze eerst auditie doen daarna nemen we een besluit. Dat kan zijn om direct mee te doen, om een poosje mee te oefenen, maar nog niet in de dienst mee te doen, of het advies om eerst nog meer ervaring op te doen of bijv. les te nemen.
We doen dit omdat we gemeenteleden de kans willen geven hun gaven te ontdekken en in te zetten op een plek die bij hen past. En tegelijkertijd gaat het om de gemeente te ondersteunen in de lof en aanbidding van God. Je inzet is daaraan dienstbaar.

Liedsuggesties

Aan het begin van de week vragen we muziekgroepen om liedsuggesties te doen die passen bij het onderwerp van de dienst/preek. Dit omdat we uit de gemeente het geluid kregen dat we wel vaak dezelfde liederen zingen. Gastpredikanten kunnen natuurlijk niet weten wat we veel of weinig gezongen hebben. Het is fijn om te merken dat veel predikanten het mooie van deze betrokkenheid zien en met plezier een plek geven.

Oproep: Orgel, piano, gitaar en slagwerk

Voor het begeleiden van psalmen en gezangen zijn piano en orgel heel geschikt. We zouden nog extra mensen kunnen gebruiken die met name dit genre graag zouden willen begeleiden. Dus mocht je dat willen doen, dan horen wij dat graag. Reageer ook als je geen hele diensten wilt begeleiden, maar bijvoorbeeld één of twee liederen.
Verder zouden we nog een gitarist kunnen gebruiken en een slagwerker.

Tot zover in vogelvlucht de ontwikkelen in het afgelopen jaar. Als je vragen, opmerkingen of ideeën hebt: laat het ons weten!

Namens de taakgroep eredienst, Peter van Dillen, Mieke Pauw, Gertine Wilders

  • Joke Blomsma - Oggel

    woensdag om 15:34
    Mooi om te lezen, dat het punt van de te snelle herhaling van dezelfde liederen ook is meegenomen in de evaluatie

Delen via e-mail
Lees verder >