Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Actueel
De Ronde van Nederland
Terug naar overzicht

De Ronde van Nederland

Welkom op “De Ronde van Nederland” in Apeldoorn e.o.
Tabernakelkerk, Waalstraat 2 te Apeldoorn
15 april 2019 aanvang 20:00u

Op D.V. 15 april gaat de Regiegroep hereniging NGK-GKv in gesprek met ouderlingen, diakenen, predikanten, jeugdleiders, commissieleden en verde geïnteresseerde gemeenteleden – jong en oud - over het samengaan van GKv en NGK in één kerkgemeenschap.

Het Praktijkcentrum voor de kerken en de Nederlands Gereformeerde Toerusting zijn bij de opzet en leiding van deze avond betrokken. Als je dit leest, ben je van harte uitgenodigd! Je kunt je hiervoor aanmelden via https://onderwegnaar1kerk.nl/ronde-van-nederland/

Wat gaan we doen?
Tijdens de “Ronde van Nederland” is er gelegenheid elkaar beter te leren kennen, elkaar te bevragen en te bemoedigen, eventuele zorgen te delen en van elkaar te leren rond de vraag: “Hoe kunnen we elkaar ondersteunen om vitale kerken van Christus te zijn?”
We focussen ons daarbij op twee vragen:

  1. Wat heeft de plaatselijke kerk - om in sterk veranderende tijden gemeente van Jezus Christus te zijn en te groeien in geloof, hoop en liefde - van de landelijke (herenigde) kerk nodig?
  2. Hoe kan de plaatselijke kerk - plaatselijk, regionaal of landelijk - andere kerken dienen?

Het gesprek voeren we aan de hand van het document “Verlangen naar een nieuwe kerk” dat te vinden is op
https://onderwegnaar1kerk.nl/verlangendocument/

Gespreksleider op deze avond is Klaas Quist van de Nederlands Gereformeerde Toerusting.

Wat doen we met de uitkomsten?

De uitkomsten en inzichten van deze avond zullen worden gebruikt om de huidige versie van het werkdocument “Verlangen naar een nieuwe kerk” te verrijken. De definitieve versie wordt medio 2020 aangeboden aan de gezamenlijke vergadering (LV en GS) van beide kerken.

We hopen je te ontmoeten in Apeldoorn!

Met hartelijk groet, namens de regiegroep
Lydia Postma-Douma
2e secretaris regiegroep

  • Ronald de Roo

    10 maart om 14:28
    Nu ik de bijlage heb gelezen, die ons via de mail is toegestuurd, waarin staat dat het een avond zal zijn waarop gepraat zal worden over het samengaan met de NGK, bekruipt mij een raar gevoel. Wij , als GKV, hebben discussie-avonden gepland over 'de vrouw in ambt'. In de NGK is dit al een feit. Komt de geplande avond in Tabernakelkerk niet te vroeg, omdat wij nog niks hebben besloten? Het lijkt op deze manier alsof er al een beslissing is genomen.

Delen via e-mail
New wine zomerconferentie 20-26 JuliLees verder >
Dit KoningskindLees verder >