Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 21 augustus, 09:30 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Apeldoorn)
Bijzonderheid:Doop

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Beschrijving

Het gebed dat de gemeente bidt bij elke dopeling spreekt over strijden tegen vijanden en overwinnen. Past deze militaire taal wel zo iets feestelijks als een doop? Wie zijn die vijanden en hoe kun je die overwinnen? Vragen genoeg om in deze doopdienst te bespreken. Als elke dopeling soldaat in het leger van Christus is, raakt dit ons allemaal.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil moment
Openingsbelijdenis en vredegroet
Z Opw.518 Heer, U doorgrondt en kent mij
De Tien Woorden
Z PS 103:3 Hij is een God van liefde en genade
Gebed voor de opening van het Woord
L Rechters 14:5-9 en Daniël 6:17-24
Z PVN 57 of PS 57:3 Te midden van de leeuwen lig ik neer
T 1 Petrus 5:8-11
Kinderlied PS 8:1.2 HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Vertrek kinderen naar bijbelklas
Preek
Thema: Elke gedoopte christen is een soldaat van Christus
Z Gezang 107:3.4 LvdK Uw vijand niets ontziende
Doop van Linde Heres
Z PS 105:5 God zal zijn waarheid nimmer krenken
Dankzegging en voorbede, afgesloten met het Onze Vader Opw.436
Inzameling gaven
Z Opw.520 Wees mijn verlangen
Zegen
Delen via e-mail

21 aug, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

28 aug, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >

28 aug, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >