Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 11 september, 09:30 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Apeldoorn)
Collecte:Zending, Diaconie
Bijzonderheid:Viering H. Avondmaal

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Op de startzondag is het nieuwe jaarthema ingeleid: ONDERWEG. Christenen lijken op pelgrims onderweg. Als vervolg daarop is deze morgen het thema: AVONDMAAL ALS PELGRIMSMAAL. Het kledingvoorschrift bij het Pesachfeest zegt ook iets over onze viering op weg naar Gods toekomst.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Toewijding en zegengroet
Z PS 149:1 GK (schoolpsalm) Halleluja! Gij volk des HEREN
Het gebod van de Heer
Z Opw. 51 Dit is mijn gebod
Gebed
L Exodus 12:1-13
Z PS 136:1.10.21
T Exodus 12:11
Kindmoment
Kinderlied Stap voor stap (E&R 246)
Vertrek kinderen naar bijbelklas
Preek Thema: Gaandeweg Hem tegemoet (avondmaal als pelgrimsmaal)
Z Gezang 769 LB (LvdK 300): 1.6 Eens als de bazuinen klinken
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Opw 737 Aan uw tafel
Viering avondmaal
Geloofsbelijdenis Z GK 179b
Tijdens gaande viering Z GK 127 Heer, wij gedenken hier uw dood
Tijdens gaande viering Z GK 43 Met lampen voor het feest gereed
Z Gezang 793:1 Bron van liefde, licht en leven
Zegen
Delen via e-mail

11 sep, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

18 sep, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >

18 sep, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >