Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 9 oktober, 09:30 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Cees van de Beek (Lichtenvoorde)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

1. welkom en mededelingen
2. LB 802: 1, 2 en 4 - Door de wereld gaat een woord
3. stil gebed, votum en groet
4. Psalm 117 - Looft alle volken looft de Heer
5. schuldbelijdenis met GKB 157 - Vader vol van vrees en schaamte) gevolgd door genadeverkondiging
6. LB 413: 1en 3. Grote God wij loven u - Heer ontferm u over ons
7. gebed voor het lezen van de bijbel
8. kinderlied: GKB 168 - 'k Stel mijn vertrouwen canon, 2 x
9. lezen Daniel 1
10. psalm 86, 4
11. verkondiging
12. LB 416 - Ga met God en Hij zal met je zijn
13. De tien woorden
14. Schoollied: OW 713 - Alles wat ik ben behoort U toe.
15. danken en bidden
16. collecte
17. psalm 147: 1 en 7 - Lof zij de Heer, goed is het leven
18. zegen
Delen via e-mail

09 okt, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

13 okt, 19:00, Koningshof

TrouwdienstLees verder >

16 okt, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >