Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 23 oktober, 09:30 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Apeldoorn)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Verder lezend in het Bijbelboek Deuteronomium komen we terecht in hoofdstuk 19. Rechtsregels die het leven in het beloofde land willen ordenen. Voor ons ligt daarin leerzaam onderwijs voor ons gedrag in de samenleving. Ook vandaag snakken wij naar veiligheid. Thema van deze preek is: weet je veilig bij je naaste en weet je naaste veilig bij jou! De catechisanten van groep 3 en groep 5 hebben geholpen bij de voorbereiding.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil moment
Oefenen gemeente met koor o.l.v. Hetty Koelewijn:
Z LB Gezang 299 e Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
Z LB Gezang 716 Zaaien, maaien, oogsten (alvast oefenen voor dankdag)
Woord van toewijding en zegengroet
Z LB Gezang 216 Dit is een morgen
Gebed voor de opening van het Woord
Het gebod van de HEER L Deuteronomium 19 BGT
Z LB gezang 381:1.3.4 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet (met tegenstem koor)
L Matt.5:38-42 BGT
Z LB gezang 299e Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
T Deuteronomium 19
Kindmoment
Kinderlied Z Je hoeft niet bang te zijn
Vertrek kinderen naar bijbelklas
Preek over Deuteronomium 19 Weet je veilig bij je naaste
Z GK Gezang 9:1.2.3 Wees eerlijk, doe de mensen recht
Z Opw.51 Dit is mijn gebod
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z LB gezang 716 Zaaien, maaien, oogsten
Z Opw 767 Hoe mooi en hoe heerlijk
Zegen
Delen via e-mail

23 okt, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

30 okt, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >

30 okt, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >