Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 30 oktober, 09:30 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Machiel Oppenhuizen (CGK Apeldoorn-Zuid)
Collecte:Diaconie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Stiltemoment
Gezongen votum, groet van God, gezongen ‘amen’
Z ps 99: 1, 2 en 3 - God is Koning Hij sticht zijn heerschappij
Verootmoediging,
Z Opw 350 - Vader vol van vrees en schaamte
Woord van vergeving, Gods weg voor ons leven
Z Ps 119: 5 - Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord
Gebed
Kindmoment (door predikant)
GK 23 - Uw woord is een lamp voor mijn voet
L Jesaja 40 vers 1 – 11
Z Ps 103: 6, 7 - De mens is aan het sterven prijsgegeven
Preek over Jesaja 40 vers 6 – 8, thema: ‘God doet wat Hij zegt’
Z Opw 687 - Heer wij mij uw weg
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Z LB 315: 1, 2, 3 - Heb dank, o God van alle leven
Zegen, gezongen ‘amen’.

Na de dienst:
You raise me up
Opw 789 Lopen over water
Delen via e-mail

30 okt, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >

02 nov, 15:30, Barnabaskerk

Middagdienst DankdagLees verder >

02 nov, 19:30, Koningshof

Avonddienst DankdagLees verder >