Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 6 november, 09:30 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Apeldoorn)
Collecte:Diaconie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Het is de eerste zondag na 1 november, de datum die op de kalender staat als Allerheiligen. Op die dag staat de kerk wereldwijd stil bij haar verbondenheid met de gestorven gelovigen in de hemel. Aan het eind van de dienst noemen ook wij de namen van de gemeenteleden die dit jaar zijn overleden en herdenken we ook breder allen die in onze familiekring of vriendenkring gestorven zijn. Ter inleiding op dit ritueel van herdenken luisteren we naar Gods Woord over onze verbinding met de hemel.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Toewijding en zegengroet
Z PS 90:1 Geslachten gaan, geslachten zullen komen
Gebed
L Openbaring 7:9-17
Z GK 108 Halleluja, eeuwig dank en ere
T Openbaring 7:9-17 en 19:5
Kindmoment
Z Jezus is de goede Herder; Je hoeft niet bang te zijn
Vertrek kinderen naar bijbelklas
Preek Thema: Weet u verbonden met de hemel
Z GK 147:3.4 Heer, zolang wij ademhalen
Herdenking van dit jaar gestorven gemeenteleden
Gebed
Ritueel aansteken kaarsen (pianomuziek)
Z HEER, wij loven en aanbidden U (Te Deum)
Inzameling gaven
Z Opw. 770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
De Tien Woorden
Zegen
Delen via e-mail

06 nov, 16:30, Grote Kerk Loolaan

MiddagdienstLees verder >

13 nov, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >

13 nov, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >