Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 20 november, 09:30 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds.R.T. te Velde (Wezep)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Votum/groet
Zingen Opw 733 Tien duizend redenen
Wet van de HEER
Zingen Psalm 56: 4 (schoolpsalm)
Gebed
Lezen Matteüs 15:21-39
Zingen GK Gezang 110:1, 2, 4 Alles, alles is gelegen
Tekst Matteüs 15:32-39 [tekst niet opnieuw lezen!]
Preek
Zingen Opw 557 Laat uw glorie zien
Dankgebed
Collecte
Slotzang PvN 84 Wat hou ik van uw huis
Zegen

Na de dienst:
Presentatie voorbereiding beroepingswerk
Delen via e-mail

20 nov, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

27 nov, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >

27 nov, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >