Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 27 november, 09:30 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Apeldoorn)
Collecte:Newbornlife
Bijzonderheid:Doop

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Op deze eerste adventszondag is het thema: Er is een tijd van wachten. We bespreken de geschiedenis van Zacharias en besteden vooral aandacht aan zijn weigering om de boodschap van Gabriël aan te nemen. Hoe kan iemand die zo dicht bij God leeft en zo dicht bij het centrum van de tempel dienst mag doen toch zo reageren? Dat zal ons toch niet overkomen!?

Liturgie

Voor de dienst: Opw. 780 Ik zie uit naar de Heer

Welkom
Aansteken adventkaars
Z LB 600:1 koor 2 koor 3 gemeente 4 koor 5 gemeente
Oefenen met koor PS 25b LB
---------------------------------------------------------------------------------
Toewijding en zegengroet
Z PS 25b LB Houd mij in leven
Gebed
L Lucas 1:5-25
Kindmoment
Z K themalied Er is een tijd van wachten 1(v) 2(m) 3(a) W
Vertrek kinderen naar bijbelklas
Preek over Lucas 1:18-20 thema: Wacht u voor het kleingeloof van Zacharias
Z Opw.780 Ik zie uit naar de Heer
Gods gebod Z PVN 130 uit de diepten roep ik U
Dooponderwijs
Doop Z PS 105:5
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z LB 464:1.2.8 Een engel spreekt een priester aan (melodie GK 81) met tegenstem door koor
Zegen

Overhandigen doopkaart en feliciteren doopouders
Delen via e-mail

27 nov, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

04 dec, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >

04 dec, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >