Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 11 december, 09:30 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Apeldoorn)
Collecte:Zending, Diaconie
Bijzonderheid:Avondmaal

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Er is een tijd om op weg te gaan...Dat is het thema van de derde adventszondag. Maria gaat op weg naar het huis van Zacharias en Elisabet en ontvangt geloofsversterking. Jij gaat op weg naar kerkdienst of Bijbelkring en je ontvangt geloofsbemoediging.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Aansteken adventskaars 1, 2 en 3
Z GK 173:3 (melodie GK 174) In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans
Toewijding en zegengroet
Z Opw. 737 U nodigt mij aan tafel
Gods gebod
Z LB 299e Heer ontferm U
Gebed
L Lucas 1:39-45
Z LB 464: 3.4.5.6 (met tegenstem) Een engel spreekt een meisje aan
Kindmoment
Z Projectlied Advent 7.8.9 Er is een tijd van weggaan
Vertrek kinderen naar bijbelklassen
Preek over Lucas 1:39-44 Warm welkom
Z Opw 430 Heer, ik prijs uw grote naam (geloofsbelijdenis)
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Lied Breng ons samen
Onderwijs over het avondmaal
Viering van het avondmaal
Z LB 439: 2.3 Bereid dan voor zijn voeten
Zegen
Delen via e-mail

11 dec, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

18 dec, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >

18 dec, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >