Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 18 december, 09:30 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Apeldoorn)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Op de vierde adventszondag is het thema: Er is een tijd om te zingen. In de stilte van het zwijgen groeit er bij Zacharias iets moois: lovende woorden voor God waar ook mensen iets aan hebben.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil moment
Aansteken vierde adventskaars
Z GK 173:4 (op melodie van GK 174)
Toewijding en zegengroet
Z PS 19:1.2 Het ruime firmament
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Z Opw 595 Licht van de wereld
Gebed voor de opening van het Woord
L Lucas 1:57-66
Z Gezang 444 LB Nu daagt het in het oosten
Kindmoment met het lied: "Maak een vrolijk geluid voor de Heer"
Projectlied 10.11.12 Er is een tijd…
Vertrek kinderen naar bijbelklassen
Preek Tijd om te zingen
Z Gezang 158a:1.2.3 God zij geloofd (lofzang van Zacharias)
De Tien woorden
Z Gezang 1009 LB o lieve Heer, geef vrede
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z PVN 145 God, ik adem om van U te zingen
Zegen
Delen via e-mail

18 dec, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

24 dec, 19:00, Koningshof

Gemeenteviering KerstLees verder >

25 dec, 09:30, Koningshof

Morgendienst Eerste KerstdagLees verder >