Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 21 augustus, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Machiel Oppenhuizen (CGK Apeldoorn-Zuid)

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

 Thema: God als troostende moeder

Liturgie

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Gelegenheid voor een stil gebed
Gezongen votum, groet van God, gezongen amen
Zingen LB 864 Laat ons de Heer lofzingen, vers 1, 3 en 5
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 66 vers 1 – 18
Zingen GK psalm 122 vers 1, 2 en 3
Preek over Jesaja 66 vers 13,
Zingen LB 442 Op U, mijn heiland, blijf ik hopen, vers 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen LB psalm 146c vers 4 en 7
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Zingen LB gezang 755 toch overwint eens de genade, vers 1 en 2
Zegen, gezongen amen.
Delen via e-mail

28 aug, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >

28 aug, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >

04 sep, 10:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >