Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 11 september, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Apeldoorn)
Collecte:Zending, Diaconie
Bijzonderheid:Viering H. Avondmaal

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

"We zijn allemaal asielzoekers". Die uitspraak is van Calvijn, predikant in Straatsburg en Genève voor vluchtelingen en zelf ook vluchteling. Hij paste het thema uit de psalmen van David toe op zichzelf en zijn hoorders. Juist op een avondmaalszondag blijkt hoe waar dit is: het avondmaal is voor vluchtelingen en asielzoekers. Weten gereformeerden wat dit is: vluchten naar de kerk en naar het avondmaal?

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Toewijding en zegengroet
Z Gezang 413 LB Grote God, wij loven U
Gebed
L Psalm 61
Z PS 36:2
Preek over het thema: Het avondmaal is voor vluchtelingen
Z PVN 57 Totdat het veilig is
Geloofsbelijdenis van Nicea
Z PS 64:6
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Gezang 174:3 GK
Onderwijs over het avondmaal
Tafelviering Z PS 61:3
Z PS 3:1
Zegen
Delen via e-mail

18 sep, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >

18 sep, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

25 sep, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >