Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 18 september, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Apeldoorn)
Collecte:Lichtenvoorde

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Ter inleiding op een aantal preken uit het Bijbelboek Deuteronomium in deze dienst een preek over het Bijbelboek als geheel. Waarom hebben we dit boek gekregen? Wat betekende het voor de eerste hoorders? Hoe gebruiken we het vandaag? Aansluitend op het jaarthema: het is echt een boek voor onderweg!

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Toewijding en zegengroet
Z PS 90:1.8 GK = LB Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
Gebed
L Deuteronomium 6:4-25
Z PS 119:3 GK = LB U dank ik, Heer, in opgetogenheid
Preek over Deuteronomium, een boek voor onderweg
Z Gezang 316 LB Het woord dat u ten leven riep
Geloofsbelijdenis
Z Opw. 430 Heer, ik prijs uw grote naam
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Gezang 753 Er is een land van louter licht
Zegen
Delen via e-mail

25 sep, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >

25 sep, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

02 okt, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >