Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 25 september, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Apeldoorn)
Collecte:Diaconie
Bijzonderheid:Gecombineerde middag-/avonddiensten

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

16.30 uur: Zangdienst in de Samuëlkerk met ds. M. Oppenhuizen
17.00 uur: Leerdienst in de Koningshof met ds. H.R. van de Kamp
18.30 uur: Jeugddienst in de Tabernakelkerk met ds. W. Smouter en Simone de Jong

De leerdienst gaat over de vraag hoe christenen die in de westerse samenleving een minderheid geworden zijn voor die samenleving toch tot zegen kunnen zijn.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil moment
Toewijding en zegengroet
Z PS 46:1.2 LvdK
Gebed
L Handelingen 8:1-8 en 1 Petrus 1:1-2
Z PS 147:1.5 (LvdK = GK)
Preek Thema: In verstrooiing ligt zegen!
Z Gezang 161:4 GK
Geloofsbelijdenis
Z gezang 231:1.2 LvdK (= GK 68:1.2)
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Gezang 303:1.2.3 LvdK
Zegen
Delen via e-mail

02 okt, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >

02 okt, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

06 okt, 11:00, Koningshof

Dienst van Woord en gebedLees verder >