Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 2 oktober, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Arjan Witzier (CGK Apeldoorn-Centrum)
Collecte:Evangelisatie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Thema: De blinde wereld en de weg van Jozefs God

Liturgie

Welkom & mededelingen
Stil gebed
Gezongen Votum
Groet
Z Psalm 147 : 1, 7 Lof zij de Heer
Gebed
Schriftlezing I: Genesis 40
Z Psalm 146 : 3, 5 Zalig hij die in dit leven
Schriftlezing II: Genesis 41:1-16.25-36
Z LB 314 Here Jezus om uw woord
Verkondiging over Genesis 40 en 41
De blinde wereld en de weg van Jozefs God
Z GK 52 Zo laat Gij, Heer, uw knecht
Geloofsbelijdenis
Dankgebed & voorbede
Collecte
Z Psalm 67 : 1, 2 De Here God zij ons genadig
Zegen
Delen via e-mail

06 okt, 11:00, Koningshof

Dienst van Woord en gebedLees verder >

09 okt, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >

09 okt, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >