Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 9 oktober, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Apeldoorn)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Bij de bespreking van het vijfde gebod is de belofte die erbij staat aparte aandacht waard: toon eerbied voor je vader en moeder, dan zal het je goed gaan en zul je lang leven op aarde. Maar ernstige ziekte gaat ons niet voorbij en sterven gebeurt op elke leeftijd. Wat moeten we vandaag met zulke stellige beloften van voorspoed en zegen?

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Toewijding en zegengroet
Z PS 67:2.3
Gebed
L Deut 11:8-21
Z PS 25:6.7
T Deut 5:16b en Efez. 6:1-3
Z GK 176a:7
Preek Gelovigen gezegend met een lang leven en met voorspoed!?
Z GK 141:1.2
Geloofsbelijdenis
Z PS 95:3
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z PS 23c LB
Zegen
Delen via e-mail

13 okt, 19:00, Koningshof

TrouwdienstLees verder >

16 okt, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >

16 okt, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >