Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 23 oktober, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Peter Baas (Apeldoorn)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Jezus is de Christus

Liturgie

Votum
Vredegroet
Zingen: GK Ps. 6 : 2, 3
Gebed voor opening van het Woord
Schriftlezing: Lucas 5 : 17 – 26
Zingen: GK Ps. 37 : 12, 15, 16
Tekst: Lucas 7 : 1 – 10
Verkondiging
Amenlied: GK Ps. 66 : 3, 6, 7
Geloofsbelijdenis GK Gez. 179a (wisselzang)
Gebed van dank en voorbede
Collecte
Slotzang: GK Gez. 113 : 1, 2 Alle mensen moeten sterven
Zegen
Delen via e-mail

30 okt, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >

30 okt, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >

02 nov, 15:30, Barnabaskerk

Middagdienst DankdagLees verder >