Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 27 november, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Apeldoorn)
Collecte:Kerstviering
Bijzonderheid:Gecombineerde middag-/avonddiensten

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

16.30 uur: Leerdienst in de Samuëlkerk CGK Zuid, voorganger ds. M.J.C. Blok (GKV Nijkerk-West)
17.00 uur: Advent-zangdienst in de Koningshof GKV Centrum, voorganger ds. H.R. van de Kamp
18.30 uur: Jeugddienst in de Tabernakelkerk NGK, voorganger ds. W. Smouter

De zangdienst in de Koningshof heeft als thema de adventsmotieven in de Psalmen. Korte, meditatieve momenten worden afgewisseld met samenzang.

Liturgie

Thema: Adventsmotieven in de Psalmen
Welkom en mededelingen
Stil moment
Toewijding en zegengroet
Adventsmotief 1 Psalm 130:6 Wachters op de morgen
Z PS 130:3.4 LB Ik heb mijn hoop gevestigd
Gebed
L Psalm 24
Adventsmotief 2 Psalm 24:7 Hef, o poorten, uw hoofden omhoog
Z gezang 435 LB Hef op uw hoofden, poorten wijd (= LvdK 120)
Adventsmotief 3 Psalm 70:2 Heer, kom mij haastig te hulp
Z GK 80: 1.2 O Heiland, open wijd de poort
Adventsmotief 4 Psalm 89:50 Waar blijft uw trouw aan David?
Z PS 89:17.18 LB o laat ons, Here God, niet vallen uit uw hand
Adventsmotief 5 Psalm 106:4 Zie naar mij om wanneer U komt redden
Z PS 106:2 LB Gedenk mij naar uw welbehagen
Adventsmotief 6 Psalm 8:5 Wat is de mens dat U aan hem denkt?
Z PS 8:3.6 LB Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen
Adventsmotief 7 Psalm 72:18-19 Geprezen zij God de HEER
Z PS 72:7 LB Laat ons de grote naam bezingen
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Geloofsbelijdenis
Z PS 150:1.2 LB Loof God, loof Hem overal
Zegen
Delen via e-mail

04 dec, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >

04 dec, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

11 dec, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >