Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 4 december, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Apeldoorn)
Collecte:Kerstviering
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Voor heel de gemeente is van belang te weten welke plaats de senioren in de gemeente mogen innemen. Zij hebben een boodschap te vertellen aan de jongeren. Zo heeft ook de wijsheidsleraar Prediker een boodschap voor oud én jong! De Jeugd van Vroeger heeft zich in een preekbespreking over Prediker 12:1-8 gebogen en de resultaten daarvan klinken door in de preek.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil moment
Toewijding en zegengroet
Z PS 92:7.8 De vromen zullen bloeien
Gebed
L Prediker 12:1-8
Z Gezang 247:1.2.3 LB Blijf mij nabij wanneer het duister daalt
Preek Thema De sprinkhaan onderweg naar huis
Z PS 91a:1.2.3 LB Wie in de schaduw Gods mag wonen
Geloofsbelijdenis
Z PS 71:9.10 Uw grote daden zal ik prijzen
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Gezang 137:1.2 GK ’k Wil U, o God, mijn dank betalen
Zegen
Delen via e-mail

11 dec, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >

11 dec, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

18 dec, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >