Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 11 december, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Apeldoorn)
Collecte:Zending, Diaconie
Bijzonderheid:Avondmaal

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Aan het avondmaal wordt de kern van gemeente-zijn duidelijk: hier leer ik ontvangen. In brood en wijn word ik gevoed met Christus zelf. Vervolgens mogen we (met vallen en opstaan) doorgeven wat we hebben ontvangen. Deze avondmaalsdienst is tegelijk een gemeente-opbouwdienst. Jezus christus wil gastheer zijn aan een tafel met mensen die willen groeien in verbondenheid met God en met elkaar.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Toewijding en zegengroet
Z PS 85:3.4 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant
Gebed
L 1 Kor.11:23-28 en 15:3-5
Z LB 389 Het brood dat ons voor ogen staat (melodie PS 134)
T zondag 28 HC
Preek Thema: Avondmaal vieren is leren ontvangen
Z LB 370 Vader die woont in hemels licht
Geloofsbelijdenis zingen GK 179b Ik geloof in God de Vader
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Opw.710 Zegen mij
Viering avondmaal
Z PS 98:2 God heeft gedacht aan zijn genade
Z Opw.428 Genade zo oneindig groot
Zegen
Delen via e-mail

18 dec, 09:30, Koningshof

MorgendienstLees verder >

18 dec, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

24 dec, 19:00, Koningshof

Gemeenteviering KerstLees verder >