Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 18 december, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Machiel Oppenhuizen (CGK Apeldoorn-Zuid)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

God houdt vol!         n.a.v. zondag 44

Liturgie

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Moment van stilte
Gezongen votum, groet, gezongen amen
Zingen psalm 1 vers 1, 2 en 3
Gebed
Preek, deel I
Zingen psalm 103 vers 5 en 6
Preek, deel II
Zingen LB gezang 966 vers 1 t/m 5
Geloofsbelijdenis, gesproken amen
Dankzegging en voorbeden
Zingen LB gezang 442 Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Zegen, gezongen amen.
Delen via e-mail

24 dec, 19:00, Koningshof

Gemeenteviering KerstLees verder >

25 dec, 09:30, Koningshof

Morgendienst Eerste KerstdagLees verder >

25 dec, 16:00, Tabernakelkerk

Zangdienst eerste kerstdagLees verder >