Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 15 januari, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Machiel Oppenhuizen (CGK Apeldoorn-Zuid)
Collecte:Diaconie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Welkom door de ouderling van dienst
Z Opw. 717 Stil, mijn ziel, wees stil
Stil gebed
Gezongen votum
Groet namens God, gezongen ‘amen’
Z PvN 145 God, ik adem om van U te zingen
We luisteren naar Gods geboden
Z Psalm 51 vers 5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht
Gebed
Verhaaltje voor de kinderen
Z kinderlied Vertel het aan de mensen
Schriftlezing: Johannes 1 vers 35 – 52
Z Psalm 118 vers 1 en 8 Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen
Preek, thema: ‘Jezus is voor mij…’
Z LB 289 vers 1, 2 en 3 Heer, het licht van uw liefde schittert
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Z LB 315 vers 1, 2 en 3 Heb dank, o God van alle leven
Zegen
Gezongen ‘amen’
Delen via e-mail

15 jan, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

22 jan, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

22 jan, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >