Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 29 januari, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Apeldoorn)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Bij het wonder van de enorme visvangst op het meer van Galilea laat de Heer zijn macht en majesteit zien. Zie je zijn missie om mensen te vangen? Proef je het beslag dat Hij op Simon en jou legt om zijn medewerker te worden als ménsenvisser?

Liturgie

Welkom en mededelingen
Bericht van overlijden
Zingen PS 33:7 Zijn sterke arm beschermt de vromen
Oefenen gezang 532 LB De visser ging uit vissen
Toewijding en zegengroet
Z PS 8 Levensliederen HEER, onze Heer, hoe machtig, mooi en sprekend
Z Opw.407 O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering
Gebed
Z PS 131:1 schoolpsalm O HEER, er is geen trots in mij
LT Lucas 5:1-11
Kindmoment
Z kinderlied GK gezang 1:5.6 In het begin
Vertrek kinderen naar bijbelklas
Preek
Z Gezang 532 LB De visser ging uit vissen
De Tien Woorden
Z Opw.687 Heer, wijs mij uw weg
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z gezang 416 LB Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen
Delen via e-mail

29 jan, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

05 feb, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

05 feb, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >