Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 12 februari, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Apeldoorn)
Collecte:Dak- en Thuislozenzorg Apeldoorn, Diaconie
Bijzonderheid:Avondmaal

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Vanouds bidt de kerk het Onze Vader vlak voor de avondmaalsviering. We gaan na waarom het gebed dat Jezus ons leerde voor het bidden in de stilte van de binnenkamer ook heel geschikt is om gezamenlijk te bidden voor onze gezamenlijke viering in geloofsverbondenheid.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil moment
Toewijding en zegengroet (Sela)
Z LB 405 heilig, heilig, heilig
Het gebod van de Heer
Z GK Psalm 20:1 schoolpsalm Moge de HEER u antwoord geven
Gebed voor de opening van het Woord
LT Lucas 11:1-4
Kindmoment
Z Lees je Bijbel, bid elke dag kinderlied
Vertrek kinderen naar bijbelklas
Preek: Het Onze Vader als avondmaalsgebed
Z LB 370 Vader, die woont in hemels licht
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven
Z Opw.737 Aan uw tafel
Onderwijs over het avondmaal (formulier 5)
Geloofsbelijdenis GK 179a W
Viering avondmaal (gaand)
Z tijdens gaande viering
•Opw 430 Heer, ik prijs uw grote naam
•GK 125 Alles in allen zult gij voor ons zijn
•Opw.369 Door uw genade, Vader
Z LL Psalm 34:1.3 (Levensliederen)
Zegen
Delen via e-mail

12 feb, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

19 feb, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

19 feb, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >