Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 19 februari, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:TU
Bijzonderheid:Doop

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Vorige week zondag 12 februari beleefden we de eerste avondmaalsdienst van 2017, komende zondag 19 februari hopen we de eerste doopdienst van 2017 mee te maken. Noah wordt gedoopt. Laat het dan over Noach gaan: de God van je doop is de God van Noach. Voor ons allemaal goed om aan te weten wat het doopwater betekent.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil moment
Toewijding en zegengroet (Sela)
Z Opw.711 Zijn trouw kleurt de morgen
Gebed voor de opening van het Woord
L Genesis 8:13-19
Z Gezang 2 GK Het water steeg wel hoog
L Exodus 15:1-6
Z Opw 148 Gods volk wordt uitgeleid
Teksten over redding door het water heen
Kindmoment
K kinderlied Diep, diep, diep als de zee
Preek Water van de doop
Z Dooplied Sela
Doop van Noah Johan Lammers
Z Opw.518 Heer, U doorgrondt en kent mij
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven (Luisterlied Meer dan een wonder)
Z PS 105:5 God zal zijn waarheid nimmer krenken
De Tien Woorden
Z PS 111:6 ’t Begin van ware wijsheid is
Zegen
Delen via e-mail

19 feb, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

26 feb, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

26 feb, 17:00, Andreaskerk

MiddagdienstLees verder >