Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 5 maart, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. M.J.C. Blok (Spakenburg-Zuid)
Collecte:Diaconie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

De boodschap van de preek is: Vader, vergeef me en leer me vergeven.

Liturgie

Afkondigingen (door ovd) en stiltemoment
Gezongen votum en groet
Zingen: LB 103c: 1,3,4 Loof de Koning, heel mijn wezen..
Lezing Tien Woorden
Zingen: GK Gezang 156: 1,2,3,4 Heer, ik kom tot U..
Gebed
Zingen: GK 45: 1,2 Laat de kinderen tot Mij komen..
Kinderen gaan naar bijbelklas
Schriftlezing en tekst: Matteus 18: 21- 35
Zingen: Psalm 103: 3,5
Verkondiging
Amenlied: Opw. 642 Al mijn zonden…
Gebed
Collecte
Slotzang: Opw. 705 Aan de maaltijd wordt het stil…
Zegen
Delen via e-mail

05 mrt, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

08 mrt, 15:30, Koningshof

Middagdienst BiddagLees verder >

08 mrt, 19:30, Voorhof

Avonddienst BiddagLees verder >