Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 19 maart, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:Newbornlife
Bijzonderheid:Doop

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

De derde zondag van de lijdensweken is tegelijk doopzondag. Dat vraagt om een tekst die lijden en doop combineert. De Here Jezus noemt zijn lijdensweg in Lucas 12 een doop waar Hij tegenop ziet. Dat Hij toch die weg gegaan is, betekent veel voor jouw leven als gedoopte christen.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Toewijding en zegengroet
Z Gezang 287:1.2.3.5 LB Rond het licht dat leven doet
Gebed
L Marcus 10:32-40
Z Opw.268 Hij kwam bij ons heel gewoon
T Lucas 12:50
Kinderlied gezang 168 GK canon (schoollied van de week) ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Vertrek kinderen naar bijbelklas
Preek Thema: Wat is jouw Heer diep gegaan voor jou!
Z Gezang 89:1.4 GK
De Tien Woorden
Z PS 95:3 Komt, knielen wij voor God die leeft
Dooponderwijs
Doop van Sion
Z Ik zal er zijn (Sela)
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Gezang 145 GK Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
Zegen
Aanbieding doopgeschenk en feliciteren doopouders
Delen via e-mail

19 mrt, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

26 mrt, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

26 mrt, 17:00, Samuëlkerk

LeerdienstLees verder >