Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 26 maart, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:Lichtenvoorde

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Onderweg naar het kruis maakt de Heer mee dat tien melaatsen zijn hulp inroepen, door een wonder worden gered en dat er dan van de tien maar één terugkomt om Hem te bedanken. Het zal toch niet waar zijn dat van elke tien geredde christenen er op het dankuur negen ontbreken?  

PS: Denkt u aan het ingaan van de zomertijd?

 

Liturgie

Oefenen PVN 51 Schone start
Welkom en mededelingen
Stil moment
Toewijding en zegengroet
Z PS 116:1.2.3 LL Levensliederen
Z Opw.454 Zegen, aanbidding, kracht, overwinning
Gebed
L Leviticus 13:1-3.45-46 en 14:1-9
Z PS 6:1.2.3
T Lucas 17:11-19
Kindmoment
Z PS 67:2 GK (schoolpsalm van de week) Dat alle volken U belijden
Vertrek kinderen naar bijbelklas
Preek Thema: Eén op de tien
Z Gezang 911:4 LB Wat ik in mijn handen houd
Z PVN 51 Schone start
De Tien Woorden
Z PS 103c: 1.3.4 Loof de koning, heel mijn wezen
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven
Z Opw. 734 God, ik adem om van U te zingen (= PVN 145)
Zegen
Delen via e-mail

26 mrt, 17:00, Samuëlkerk

LeerdienstLees verder >

26 mrt, 17:00, Koningshof

ZangdienstLees verder >

26 mrt, 18:30, Tabernakelkerk

JeugddienstLees verder >