Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 2 april, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Op de vijfde zondag van de lijdenstijd (tegelijk doopzondag) staan we stil bij het onderwijs van de Heer over de toekomst. Doopouders zijn benieuwd naar de toekomst van hun kind, wij allemaal zijn benieuwd naar de toekomst. Hoe leef je toe naar de dag dat de Heer terugkomt?

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil moment
Toewijding en zegengroet
Z PS 97:1.2 GK De HEER alleen regeert
De Tien Woorden
Z PS 15:1 GK schoolpsalm Heer, wie mag wonen in uw tent
Gebed
L Lucas 17:20-37
T Lucas 17:26-33
Kindmoment
Z Gezang 2 GK Het water steeg wel hoog
Vertrek kinderen naar bijbelklas
Preek Wees op je toekomst voorbereid!
Z Gezang 761 LB (op melodie PS 134)
Dooponderwijs
Doop van Rozemarijn Huisman
Z Opw.599 Nog voordat je bestond
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Opw.585 Er is een dag
Zegen
Overhandiging doopkaart en doopgeschenk
Felicitatie doopouders
Delen via e-mail

02 apr, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

09 apr, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

09 apr, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >