Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst Pasen

Datum & tijd:Zondag 16 april, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:Zending, Diaconie
Bijzonderheid:Avondmaal

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Pasen en avondmaal

 

Liturgie

Welkom en paasgroet

Aansteken paaskaars

Z kleuterlied Ik steek de kaars van Pasen aan

Stil moment

Toewijding en zegengroet

Z Gezang 624 LB (=LvdK 215) Christus onze Heer verrees

Het gebod van de Heer

Z Gezang 634 LB U zij de glorie

Gebed

Schriftlezing Lucas 23:49-24:12

Kindmoment

Z Gezang GK 95 Daar juicht een toon

Vertrek kinderen naar bijbelklas

Preek over Lucas 24:5-12

Z Gezang 97 GK In alle vroegte

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Z PS 118:9.10 Dit is de dag die God deed rijzen

Viering heilig avondmaal :

onderwijs over het avondmaal

Gaande viering Z GK 127 Heer, wij gedenken hier uw dood
en PVN 16 Ik val niet uit uw hand

Z Opw.580 ik ben zo dankbaar

Zegen
Delen via e-mail

16 apr, 17:00, Koningshof

Middagdienst PasenLees verder >

23 apr, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

23 apr, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >