Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 7 mei, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:Dit Koningskind (afd. Apeldoorn)

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Met je blote oog zie je alleen de zichtbare werkelijkheid. Maar er is ook nog een wereld boven onze wereld. Met je geloofsoog mag je ook Gods engelen zien en rekenen op hun dienst. Er zijn engelen om ons heen!

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stiltemoment
Toewijding en zegengroet (Sela)
Z Opw.32 Dit is de dag
Z Opw. 194 U maakt ons één
Gebed
Schriftlezingen rond het thema “Engelen om ons heen”
Lezing OT Psalm 34:8-9 en Psalm 91:1-2.11-12
Lezing NT: Lucas 16:19-23
Z PS 91a: 1.2.3 LB Wie in de schaduw Gods mag wonen
Tekstlezing: Heb.1:14
Kindmoment
Z “Engelen” (Elly & Rikkert)
Preek over het thema “Engelen om ons heen”
Z Gezang 725 LB Gij boden rond Gods troon
Z De Tien Woorden
Z PS 119:3
Z Gezang 709 Nooit lichter ving de lente aan (bevrijdingsdag)
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Opw.733 Tienduizend redenen en meteen daarna PS 103c:5 LB
Zegen
Delen via e-mail

07 mei, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

14 mei, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

14 mei, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >