Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst Pinksteren

Datum & tijd:Zondag 4 juni, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:Lichtenvoorde

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Wat heeft dit toch te betekenen? vragen de mensen die het eerste pinksterfeest meemaken. Wat vieren jullie op Pinksteren? vragen omstanders ons nog steeds. Weten we zelf wel goed wat Pinksteren inhoudt? Gods knecht Petrus legt het uit in zijn pinksterpreek vanuit de rol van de profeet Joël.

Liturgie

Welkom
Stil moment
Toewijding en zegengroet
Z PS 67:1.2 De Nieuwe Psalmberijming God, blijf ons uw genade geven
Gods gebod
Z Opw.389 Create in me a clean hart
Gebed voor de opening van het Woord
L Handelingen 2:1-21
Z PS 40:4 Ik breng de blijde boodschap van uw recht
T Hand.2:14-21
Kindmoment
Z kinderlied Een vlammetje hier, een vlammetje daar
Vertrek kinderen naar bijbelklas
Preek over Handelingen 2:14-21
Thema Petrus licht de betekenis van Pinksteren toe vanuit Joël
Z Opw.670 Op Hem rust mijn geloof
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven (kinderen terug uit bijbelklas)
Z Gezang 289 LB Heer, het licht van uw liefde schittert (=Opw.334)
Zegen
Delen via e-mail

04 jun, 17:00, Koningshof

Middagdienst PinksterenLees verder >

11 jun, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

11 jun, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >