Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 11 juni, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:Zending doel VONK, Diaconie
Bijzonderheid:Avondmaal

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

De eerste zondag na Pinksteren is vanouds in de kerk gevierd als de zondag van de Drieëenheid. In deze dienst wordt de doop bediend en vieren we het avondmaal. In beide sacramenten spreekt de drieëne God tot ons.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stiltemoment
Toewijding en zegengroet
Z Gezang 704:1.2.3 LB Dank, dank nu allen God (= GK 141)
Gods gebod
Z PS 130 PVN Uit de diepten roep ik
Gebed
L Matt.28:16-20
T Matt.28:19b
Kinderlied PS 8:1 HEER, onze Heer
Vertrek kinderen naar bijbelklas
Preek Thema: De Drieëne present bij doop en avondmaal
Z Gezang 108 GK
Bediening van de doop
Z In het water van de doop (Sela)
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Breng ons samen (Sela)
Viering avondmaal
Z Gezang 179a W (geloofsbelijdenis)
Z tijdens gaande viering GK 57 Ik ben het levensbrood en PS 16 PVN Ik val niet uit zijn hand
Z Ik zal er zijn (Sela)
Zegen
Delen via e-mail

11 jun, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

18 jun, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

18 jun, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >