Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 25 juni, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:TU
Bijzonderheid:Bevestiging ambtsdragers

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Op deze bevestigingszondag mogen we nieuwe ouderlingen en diakenen en een nieuwe jongerenwerker verwelkomen. In de preek luisteren we naar de richtlijnen die de apostel Petrus geeft aan alle gemeenteleden om de ontvangen gaven te gebruiken om anderen daarmee te helpen.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stiltemoment
Toewijding en zegengroet
Z Gezang 133:1.2.3 GK
De Tien Woorden
Schuldbelijdenis Z Gezang 133:4 GK
Genadeverkondiging Z Gezang 133:5 GK
Gebed voor de opening van het Woord
Z PS 125:1 schoolpsalm van de week
LT 1 Petrus 4:7-11
Z Opw.767
Kindmoment
Kinderlied PS 84a LB Wat hou ik van uw huis
Vertrek kinderen naar bijbelklas
Preek
Z Gezang 675 LB Geest van hierboven
Dankzegging en voorbede
Bevestiging ouderlingen, diakenen en jeugdwerker
Z PS 134:3
Inzameling gaven
Z Opw.705
Zegen
Delen via e-mail

25 jun, 17:00, Koningshof

JeugddienstLees verder >

25 jun, 17:00, Andreaskerk

LeerdienstLees verder >

25 jun, 18:30, Tabernakelkerk

LofprijzingsdienstLees verder >