Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 16 juli, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Machiel Oppenhuizen (Em. pred. CGK) (Zwolle)
Collecte:Lichtenvoorde

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Het thema van de dienst is vanmorgen: 'Dienen  – hoe?’

Liturgie

Binnenkomst kerkenraad, welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Z als inleiding op stilte LB 221 vers 1, 2 en 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht
Moment van stilte
Gezongen woord van vertrouwen: Onze hulp
Groet van God, gezongen ‘amen’
Z psalm 34 vers 1, 2 en 5 Ik zing voor God de Heer
We luisteren naar Gods geboden
Z psalm 131 vers 1, 2 en 3 O Heer, er is geen trots in mij
Gebed
Verhaaltje voor de kinderen
Kinderlied ‘Bewaar je oog…’
Schriftlezing: Genesis 25 vers 19 – 34
Z LB psalm 139b (Opw. 518) Heer U doorgrondt en kent mij
Preek, uitgangspunt: Genesis 25 vers 23
Z Opw 378 Ik wil jou van harte dienen
Dankzegging en voorbeden
Z LB 575 vers 4 en 5 Alle leed hebt Gij geleden
Zegen, gezongen ‘amen’
Delen via e-mail

16 jul, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

23 jul, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

23 jul, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >