Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 13 augustus, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:br. C. (Menno) Klapwijk (Apeldoorn)
Collecte:Lichtenvoorde

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Moment van stilte
Votum: SELA en zegengroet
GK 158: Als een hert …..(2x)
10 Woorden
Psalm 119: 13 en 14
LB 221: 1,2,3: Zo vriendelijk en veilig als het licht
Gebed
Schriftlezing: Titus 3 : 1 – 8
Psalm 149: 1,2
Tekstlezing: Titus 3 : 4
Kindmoment
GK 168 in canon ‘k Stel mijn vertrouwen in de HEER, mijn God.(2x)
Kinderen naar Bijbelklassen
Preeklezing
Antwoordlied: Psalm 133
Dankzegging en voorbede
Collecte
Slotlied: GK 164 (in 3-stemmige canon) (2x)
Zegen
Delen via e-mail

13 aug, 17:00, Barnabaskerk

MiddagdienstLees verder >

20 aug, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

20 aug, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >