Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 20 augustus, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

We kunnen wel eens de indruk hebben dat de HEER roerloos toekijkt vanuit de hemel hoe het leven zich op aarde afspeelt. Maar dit betekent niet dat Hij niet ingrijpt! Zo heeft de HEER het zelf eens aan Jesaja onthuld dat Hij die eerst roerloos toekijkt later ingrijpt. Jesaja krijgt dat te horen in de boodschap die hij namens de HEER moet brengen aan afgevaardigden uit Afrika die Jeruzalem bezoeken. We bespreken Jesaja 18, een onderdeel van een lange serie profetieën over de volken, Jesaja 13-23. Alle bewoners van de aarde moeten dit weten, zegt vers 3, en daar horen wij ook bij.

 

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stiltemoment
Toewijding en zegengroet
Z PS 67a: 1.2.3.4 LB Heel de aarde jubelt en juicht
Gebed
L Handelingen 8:26-40
Z PS 87 LL Op Sion ligt al sinds een ver verleden
T Jesaja 18
Kinderlied Gezang 148 GK Zie de zon, zie de maan
Vertrek kinderen naar bijbelklas
Preek over Jesaja 18 Gods boodschap voor Afrika
Z PVN 117 Met ons
De Tien Woorden
Z PS 86:3.4 GK Allen die als goden blonken
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Opw.454 Laat elke natie buigen voor de eeuwige God
Z Opw.638 Wie is als Hij
Zegen

Na de dienst:
Opw. 798 Hou vol
Delen via e-mail

20 aug, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

27 aug, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

27 aug, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >