Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 27 augustus, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:ICF

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

We zien op het journaal de beelden van oorlogsmachines die over de volken heenwalsen. Vluchtelingen zoeken een veilige plek tegen al het geweld. Ook in bijbelse tijden gebeurde dit al. Jesaja roept de vluchtelingen uit Israëls buurland Moab op een toevlucht te zoeken bij de HEER. Er is dus een plek op aarde waar een asiel is.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil moment
Oefenen Opwekking 798 Houd vol
Toewijding en zegengroet (Sela)
Z PVN 57 Totdat het veilig is
Gebed
L Jesaja 15:1-16:5
Z PS 27:3.4 Eén ding blijf ik steeds van de HERE vragen
T Jesaja 16:1-5
K PS 2:4 schoolpsalm O machtigen, o koningen weest wijs
Vertrek kinderen naar bijbelklas
Preek Thema: Toevlucht onder Gods vleugels
Z Gezang 289 LB Heer, het licht van uw liefde schittert
De wet van de HEER
Z Gezang 9:1.2.3 GK Wees eerlijk, doe de mensen recht
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Opw.798 Houd vol
Zegen
Delen via e-mail

27 aug, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

03 sep, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

03 sep, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >