Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 3 september, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:Timon Pleegzorg, Diaconie en CNAP
Bijzonderheid:Avondmaal, Startzondag

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Op de startzondag presenteren we het nieuwe jaarthema: ondanks verscheidenheid toch eenheid dankzij onze verbondenheid in Christus. Een regel uit gezang 978 verwoordt precies het preekthema: vele korrels vormen saam een kostbaar brood in uwe naam. We vieren onze verbondenheid ook in het avondmaal.

Liturgie

Oefenen vooraf gezang 970 LB Vlammen zijn er vele
Welkom en mededelingen
Stil moment
Toewijding en zegengroet
Z PVN 133
Gebed
L 1 Korint.10:14-22
Z Gezang 119:1.2 GK De kerk van alle tijden
T 1 Korint.5:6-8 en 10:17
K Dit is mijn hand en dit is mijn voet (Elly & Rikkert)
Vertrek kinderen naar bijbelklassen
Preek Thema: Vele korrels vormen saam een kostbaar brood in uwe naam
Z Gezang 978:1.2 LB
Gods gebod
Z Gezang 164 GK Jezus, vol liefde
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Gezang 1005:1.3.5 LB
Geloofsbelijdenis
Viering avondmaal
Z tijdens gaande viering Opw.737 en PS 118:7.8.9.10
Z Gezang 970 LB Vlammen zijn er vele
Zegen
Presentatie jaarthema
Delen via e-mail

03 sep, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

10 sep, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

10 sep, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >