Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 10 september, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:Newbornlife
Bijzonderheid:Doop

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Voor deze dienst hebben we buren, collega's, evangelisatiecontacten uitgenodigd. De ontmoeting van Filippus en de Ethiopiër bij een open Bijbel maakt duidelijk waarom wij mensen nodigen om te komen proeven.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil moment
Toewijding en zegengroet
Z Gezang 216 LB Dit is een morgen als ooit de eerste
Gebed
LT Handelingen 8:26-40 BGT
Z Gezang 45:1.2 GK Laat de kind’ren tot Mij komen
Vertrek kinderen naar bijbelklas
Preek over het thema Waarom nodigen wij om te proeven?
Z Opw.642 Al mijn zonden, al mijn zorgen
Gods geboden
Z PS 8:1.3 schoolpsalm HEER, onze Heer, hoe heerlijk
Doop van Finn Niemeijer
Z Dooplied Sela In het water van de doop
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Gezang 416:1.2 LB Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen
Delen via e-mail

10 sep, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

17 sep, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

17 sep, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >