Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 17 september, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Arjan Witzier (CGK Apeldoorn-Centrum)
Collecte:Evangelisatie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

God is, zoals Hij heet: IK BEN die er zijn zal

Liturgie

Welkom & mededelingen
Stil persoonlijk gebed
Votum & groet
Zingen LB 868 : 1, 2, 5 Lof zij de Heer, de almachtige koning
Wet
LB Psalm 81 : 1, 4, 7, 8, 9
Gebed
Kinderlied: “Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde”
Schriftlezingen: Exodus 2:23-3:15; Johannes 1:18; 8:52-59 en Matteüs 28:20
Zingen Psalm 109 : 9, 14
Verkondiging over Exodus 3,14
Opwekking 770 “Ik zal er zijn”
Dankgebed & voorbede
Collecte
Psalm 145 : 1
Zegen
Delen via e-mail

17 sep, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

24 sep, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

24 sep, 16:30, Samuëlkerk

LeerdienstLees verder >