Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 24 september, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:TU
Bijzonderheid:Geloofsbelijdenis

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

We maken de openbare geloofsbelijdenis van Daret Wilders mee. Voorafgaande daaraan luisteren we naar de geloofsbelijdenis van David in Psalm 36. Dit mag ook Darets geloofsbelijdenis zijn. Zij mag haar naam hier invullen en wij allemaal worden uitgenodigd dat ook te doen.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil moment
Toewijding en zegengroet
Z PVN 16 Ik val niet uit zijn hand
Gebed
LT Psalm 36
K Gezang 148 GK Zie de zon, zie de maan
Vertrek kinderen naar bijbelklas
Preek over psalm 36
Z PS 36:2
Gods gebod Matt.22:36-40
Z Opw.51 Dit is mijn gebod
Belijdenis als antwoord op de doop PS 105:5
Geloofsbelijdenis Z met coaches en catechisanten GK 161:1 C 2.3.4 allen
Jawoord en zegen
Z Opw.710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Gezang 1005 LB Zoekend naar licht
Zegen
Aanbieding geschenk
Z Opw. 711 zijn trouw kleurt de morgen
Gelegenheid tot feliciteren
Delen via e-mail

24 sep, 16:30, Samuëlkerk

LeerdienstLees verder >

24 sep, 17:00, Voorhof

ZangdienstLees verder >

24 sep, 18:30, Tabernakelkerk

JeugddienstLees verder >