Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 1 oktober, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Peter Baas (Apeldoorn)
Collecte:Stichting Cabrejou Foundation

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Algemeen thema:
Lijden is normaal voor Christus’ volgelingen

Liturgie

Votum (Sela)
Vredegroet
Hallelujah, Amen (Sela)
Zingen: LB 675 Geest van hierboven
Lezing van de wet
Zingen: Ps. 99 : 1, 6, 7 (vers 1 schoolpsalm)
Gebed
Kinderlied: PvN 121, Waar komt mijn hulp vandaan
Schriftlezing: I Petrus 4, 12 - 19
Zingen: LB 544 : 1, 4, 5, Christus naar wie wij heten
Tekst: I Petrus 4, 12, 17 - 19
Verkondiging
Amenlied: Ps. 66 : 3, 4, 5
Gebed van dank en voorbede
Inzameling van de gaven
Slotzang: Opw. 798, Houd vol :
(https://www.youtube.com/watch?v=ZkLBnCscJw0)
Zegen
Delen via e-mail

01 okt, 16:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

06 okt, 19:00, Koningshof

Afscheid ds. van de KampLees verder >

08 okt, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >