Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 5 november, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Roel Kelder (Amersfoort-Emiclaer)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Votum en zegengroet Sela
PvN 121
Tien Woorden
PvN 130
Gebed
GK 45 ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’
Kinderen naar de bijbelklas
Schriftlezing
Genesis 23
Hebreeën 11 : 8 – 16
LB 728:1 en 2 – De Heiligen ons voorgegaan
Kindmoment
Preek
OPW 585
Herdenking gestorvenen
a.Noemen van de namen
b.Moment van stilte
c.Aansteken kaarsen
Gebed
OPW 770 – Ik zal er zijn
Inzameling van de gaven
Psalm 43:3,4,5
Zegen

Na de dienst:
OPW 798 - Houd vol
Delen via e-mail

05 nov, 16:30, Grote Kerk Loolaan

MiddagdienstLees verder >

12 nov, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

12 nov, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >