Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 10 december, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Peter Baas (Apeldoorn)
Collecte:Zending, Diaconie en CNAP
Bijzonderheid:Avondmaal

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Speuren naar tekens van hoop: Schoon

  1. Schoon worden en schoon blijven.
  2. Een schone toekomst.

Liturgie

1. Aansteken van de tweede adventskaars
2. Votum
3. Zegengroet
4. Zingen: Antifoon bij Psalm 80 (LB 432b) voorgespeeld en voorgezongen
Antifoon bij Psalm 80 gezongen door allen
Ps. 80 : 1, 5, 6 NPB Hoor naar ons bidden trouwe herder
Antifoon bij Psalm 80 gezongen door allen
7. De wet (Deut. 5 : 1 – 22)
8. Zingen: Opw. 369 Door uw genade Vader
9. Kindmoment
10. Kinderlied
11. Gebed om de opening van het Woord
12. Schriftlezing: Jesaja 11 : 1 – 10
13. Zingen: LB 772 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien
14. Tekst: Jesaja 11 : 9
15. Verkondiging
16. Amenlied: Opw. 585 Er is een dag
17. Gebed van dank en voorbede
18. Collecte
19. Zingen:LB 381 Genadig Heer (vs 2, 4, 5 en 6 tegenstem)
20. Viering Heilig Avondmaal Lezing formulier 4
a. Instelling
b. Gedachtenis
c. Uitnodiging en terugwijzing
d. Gebed
e. Geloofsbelijdenis: Gezamenlijk zeggen 12 artikelen
d. Opwekking
e. Zingen: Sela Aan uw tafel
f. Stil moment
g. Instellingswoorden
h. Gaande Viering
Zingen tijdens de viering: PvN 51 Schone start; Opw. 427; Maak mij rein voor u GK 127 Heer, wij gedenken hier uw dood
h.Dankzegging
21.Slotzang LB 409 Lam van God onschuldig.
22.Zegen
Delen via e-mail

10 dec, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >

17 dec, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

17 dec, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >