Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 24 december, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Lucius de Graaff (Heerde)
Collecte:Dak- en Thuislozenzorg Apeldoorn

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Thema: De Immanuel belofte gaat in vervulling

Liturgie

Aansteken kaars door Lotte Daverschot en Roos Andringa
Moment van stilte
Z Gezongen votum en zegen
Z GK Gez. 79: 1 en 2 Hoe zal ik hem bezingen
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Z Levensliederen psalm 32: 1 en 2
gebed
kindmoment
Z Projectlied
L 1e Schriftlezing Jesaja 7, 10 – 17 door Els
Z LB 598 Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft (taizé)
L 2e Schriftlezing Matteüs 1, 18 - 25
Z LB 1005 Zoekend naar licht hier in het duister
Preek over Matteüs 1, 22 en 23 De Immanuel belofte gaat in vervulling
Z LvdK 125: 1,4,5 O kom, o kom Immanuel
Lezing Tien Geboden als regels voor een leven uit dankbaarheid
Z Ps. 19: 3
Dankgebed en voorbede
Collecte
Z Opwekking 805 Maak ons hart onrustig
Zegen
Delen via e-mail

24 dec, 16:30, Koningshof

Gemeenteviering KerstLees verder >

25 dec, 10:00, Koningshof

Morgendienst Eerste KerstdagLees verder >

31 dec, 10:00, Koningshof

Morgendienst OudjaarsdagLees verder >