Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst Oudjaarsdag

Datum & tijd:Zondag 31 december, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:Zending

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

We sluiten de Kerstweek af met Simeon. Hij stond op de uitkijk en mag meemaken hoe het kind Jezus de tempel wordt binnengebracht. Deze bijzondere ontmoeting leert ons veel over onze ontmoeting met de Heer.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil moment
Toewijding en zegengroet (Sela)
Z Opw. 525 Jubel het uit, de Heer is hier
Gebed
Z Opw. 462 Aan uw voeten, Heer
L Lucas 2:22-39
Z Gezang 444 LB Nu daagt het in het Oosten
Vertrek kinderen naar bijbelklas
T Lucas 2:25-32
Preek over Lucas 2:25-32
Z Gezang 52:1.2 GK Zo laat Gij, Heer, uw knecht
De Tien Geboden
Z PS 27: 3.7 Eén ding blijf ik steeds van de HERE vragen
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z PVN 96 Zing een nieuw lied
Zegen
Delen via e-mail

31 dec, 17:00, Koningshof

Middagdienst OudjaarsdagLees verder >

07 jan, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

07 jan, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >