Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 8 januari, 17:00 iCal
Locatie:Voorhof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Apeldoorn)
Bijzonderheid:Combi-dienst met GKv-Zuid

Beschrijving

Cantatedienst "De Wijzen uit het Oosten" met medewerking van het Koor voor Kerkmuziek onder leiding van Dirk Zwart

Liturgie

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst
Stil gebed
Toelichting door de dirigent
Lied vooraf: Gezang 156 LvdK (op melodie van gezang 101 LvdK ‘Om Christus’ wil zijn wij verblijd’)
Votum en groet
Zingen: Gezang 157:1.2 LvdK (‘Hoe helder staat de morgenster’)
Gebed
Lezingen en liederen: kerstcantate t/m deel 7.
Preek/Overdenking
Kerstcantate deel 8
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Gezang 75: 7, 8 en 9 LvdK
Gebeden
Inzameling der gaven
Slotlied: Gezang 160 LvdK (‘Komt ons in diepe nacht ter ore’)
Zegen
Delen via e-mail

15 jan, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

15 jan, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

22 jan, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >